Sunday, 28 February 2016

बाळकडू

“PREVENTION IS BETTER THAN CURE” रोग होऊच नये म्हणून घेतली काळजी ही बऱ्याच वेळा रोगास प्रतिबंध करते. ह्या विषयावर बोललेलं कितीजणांना आवडेल आणि कितीजणांना याचे जुलाब होतील माहित नाही. पण वास्तवतेच भान करून द्याव वाटलं,म्हणून सांगतोय. सध्या सगळीकडे याच्यावर बंदी घाला,त्याच्यावर बंदी घाला अशी बोंबाबोंब होताना दिसते. पण ही बोंबाबोंब करणाऱ्यांना खरंच काळजी असेल तर ही शुद्ध पळवाट आहे.
PORN साईट वर बंदी घाला!
SOCIAL MEDIA वर बंदी घाला.
अमुक एका पक्षावर बंदी घाला! ???????????????????????????????
हे म्हणजे असं झालं बाहेर थंडी आहे म्हणून आपण स्वेटर घालण्या ऐवजी सगळीकडे शेकोट्या पेटवण्यासारखं आहे. अरे बाहेर ऊन आहे म्हणून आपण टोपी घालतो ना? आपल्याकडे बाळकडू नावाचा एक प्रकार आहे. जो आजकाल देण्याचा प्रकार बंद झालाय कि काय? अशी शंका येते? काय खावं? किती खावं? कधी खावं? याचे काही नियम आपल्या संस्कृतीने घालून दिले आहेत. (धर्म शब्द मुद्दाम वापरत नाही तो वापरला कि बऱ्याच जणांच्या “बुडाला” खाज येते, हे ४ च लोक असतात पण आपल्याकडे याच ४ लोकांना अवास्तव महत्व आहे. ज्यांना “गोमांस भक्षणाचे समर्थन करायला “धर्मग्रंथ,पोथ्या,पुराणे चालतात आणि विज्ञान किंवा त्यांच्या “भोगवादी” जीवनशैलीला अडथळा आणणारा मुद्दा सांगितला कि तेच ग्रंथ त्यांना “अंधश्रद्धा” वाटतात. असो हे म्हणजे गांडूळाचं खरं तोंड शोधण्या सारखं आहे.) ते संस्कृतीच बाळकडू योग्यावेळी आपल्या लेकरांना पाजलं तर “पिढी”/तरुणाई वाया गेली अथवा “भोगवादी”झाली अशी ठिगळ तरुणायीला लावावी लागणार नाहीत. आपल्या घरात टी.व्ही. कोणता असावा हा ज्याचा त्याचा प्रश्न पण channel कोणते पाहावेत हा “संस्करणाचा”मुद्दा मानायला हवा. CHANNEL LOCK करायची सुविधा सुद्धा चुकीचीच! घरात बापाचा आणि आईचा धाकच तेवढा पाहिजे कि स्वप्नात सुद्धा त्याला नको त्या गोष्टी करायची आणि नको ते पहायची इच्छा झाली नाही पाहिजे! आजकाल फाजील लाड,नको इतके स्वातंत्र्य (?) हे आजच्या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. पोरांच्या हातात किती पैसे द्यावेत हा ज्याच्या त्याच्या आई बापाच्या ऐपातीचा सवाल जरी असला तरी संध्याकाळी त्या पैशांचा हिशोब विचारून खरं खोटं तपासणं हे आई बापाचं कर्तव्य आहे. पोर बाहेर कुठेही ठेवा पण त्याला न सांगता एकदाच त्याच्या होस्टेलला दिलेली सदिच्छा भेट पुढचे प्रताप थांबवते! सगळ्यात महत्वाचं योग्य त्या ठिकाणी “नाही” म्हणायला शिका. त्यामुळे “नकार” पचवायची ताकत त्याला घरातूनच मिळेल मग फुकट जीव पंख्याला टांगायची वेळ येत नाही.
काही गोष्टी कच्या खाऊ नयेत खाल्लं तर “पोट बिघडतं” हे पण वेळीच समजावलेल उत्तम! मग कोणत्याही channel वर काहीही दाखवू द्या! इंटरनेटवर कोणत्याही साईट असू द्या तुमच्या लेकराला जर तुम्ही स्वेटर आणि कान टोपी घातली असेल तर थंडी वाजायचा प्रश्नच येत नाही. आणि हो स्वेटर आणि कान टोपी घालायची असते हे आई बापाने स्वतः आधी घालून दाखवली तरचं पोरं ती घालतील. कारण मुले ही अनुकरणशील असतात.हा नियम सर्व रोगांवरचा जालीम उपाय आहे. समझने वालों को इशारा काफी होता है।
पटलं तर घ्या!

No comments:

Post a Comment